UZMANLAR PROPOLİSİ DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler ve uzmanlar Anadolu propolisini değerlendirdi.

Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz propolis, arıların bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladığı doğal bir arı ürünüdür. Kovanda mikropları yok etmek amacıyla kullanılan propolis, güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyaldir. Bakteri, mantar ve virüslerin gelişmesini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca antienflamatuvar ve antitümör etkileriyle pek çok hastalığın tedavisine destek olarak kullanılmakta ve olumlu sonuçlar vermektedir. Propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler ve uzmanlara sorduk.


İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu: “Propolis ilk olarak Yunanlılar tarafından keşfedilmiş ve doğal bir antibiyotik olarak kullanılmıştır. Mısır, Avrupa, Kuzey Afrika’da ve ayrıca Yunanlılar ve Romalılar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Aristo, Heredot ve Hipokrat gibi önemli isimlerin propolisten bahsettikleri bilinmektedir. Propolisin, geçmişten günümüze pek çok hastalığın tedavisine ve semptomlarının iyileştirilmesine yardımcı olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Antik Mısır’da ölülerin mumyalanması, Boer savaşında yara iyileştirici ve doku yenileyici etkileri dolayısıyla kullanıldığı belirtilmiştir. Propolisin %50’sini reçine geri kalan kısmının önemli bölümünü (%30) balmumu oluşturur. Vücudumuz balmumu kısmını sindiremez, bu nedenle propolisin mutlaka özütlenerek yani ekstrakte edilerek tüketilmesi gerekir. Propolisin içeriğindeki antioksidan özellik gösteren flavonoidler ve fenolik asitler, propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu en önemli bileşenlerdir. Propolisin ekstraksiyon aşamasında bunların korunması önemlidir. Ekstraksiyon işlemi mutlaka uzmanlar tarafından uygun koşullarda yapılmalıdır. Aksi takdirde propolisin faydalarından bahsetmemiz mümkün olmaz” diye belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, “Yaptığımız bir araştırmada propolisin ham halde biyoyararlılığının yani vücutta sindiriminin %2 olduğunu ortaya koyduk. Bu oranı arttırmak için propolisin ekstraksiyon işlemine tabii tutulması gerekiyor. Dünya genelinde propolisin ekstraksiyon çözücüsü olarak etanol, glikol, gliserol gibi alkol ve alkol türevleri kullanıyor. Çünkü propolisin içerisindeki antioksidan maddeler alkol ve alkol türevi maddelerde çözünür özellikte. Propolis etanol, glikol ile ekstrakte edilerek yani özütlenerek biyoyararlılığı %95’lere çıkarılabilir. Ancak propolisin su veya yağda çözünür olmadığı için bu maddeler ile özütlenmesi mümkün değildir” diye belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisans çalışmasını propolis üzerine gerçekleştiren Gıda Yüksek Mühendisi Ece Özdemir, Türkiye’den toplanan propolisli ürünlerin antioksidan özelliklerinin incelenmesi başlıklı çalışmasından bahsetti. “Bu çalışmada, piyasada mevcut satışı yapılan, damla formundaki toplam 30 propolisli üründe, toplam fenolik, flavonoid madde ve toplam antioksidan kapasite analizlerini gerçekleştirdik. Ayrıca, fenolik profillerini inceledik ve propolisin bileşiminde olması gereken maddelerin varlığını araştırdık. İncelediğimiz örneklerin içerisinde, propolisin etanol, glikol, su ve yağ bazlı farklı çözgenlerle ekstrakte edilmiş formları yer alıyordu. Çalışmanın sonucunda, propolisin su ve yağ ile özütlenmiş formlarının oldukça düşük antioksidan kapasitesine sahip olduklarını ortaya koyduk. Etanol ve glikol ile ekstrakte edilmiş ürünlerde fenolik flavonoid madde miktarının yani antioksidan kapasitesinin en yüksek olduğunu tespit ettik. Ayrıca, fenolik profilinde de, propolise özgü bileşenlerin etanol ve glikol formlarında daha yüksek oranda bulunduğunu saptadık. Sonuç olarak propolis için en uygun çözgenin etanol ve glikol olduğunu ortaya koyduk. Çünkü propolisin içerisindeki faydalı bileşenler sadece etanol ve glikol gibi alkol ve alkol türevi maddelerde çözünür özellikte. Dolayısıyla, propolisin su veya yağ ile ekstrakte edilmiş formlarında bu faydalı bileşenleri tespit etmeniz mümkün değil” diye açıkladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, propolisin antimikrobiyal aktivitesi üzerine yaptıkları araştırmadan bahsetti. “Bu araştırmada, Anadolu propolisinin damla ve ham bal ile karışım halinde olan formunun 16 farklı gram pozitif, gram negatif ve maya mantarlarına karşı antimikrobiyal ve antifungal aktivitesini inceledik. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisi içeren ürünlerin birçok bakteri ve mantar türlerine karşı gelişmelerini önleyici etki gösterdiğini ve etkinlik değerlerinin azımsanamaz düzeyde olduğunu ortaya koyduk. Mide Ülseri, gastrit vb. hastalıkların etkeni olan Helicobacter pylori de incelediğimiz bakteriler arasındaydı. Anadolu propolisinin Helicobacter pylori üzerine de gelişmesini önleyici etki gösterdiğini ortaya koyduk. Bu da propolisin mide hastalıklarında kullanımını mümkün kılıyor.” diye açıkladı.

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin farkına değindi. “Propolisin bileşimi, elde edildiği bitki kaynağına, bölgeye ve mevsime göre değişkenlik gösteriyor. Anadolu coğrafyası, tüm Avrupa’daki endemik bitkilerin üçte birini içeren eşsiz bir coğrafya. Bu bitki çeşitliliği, doğrudan propolisin bileşimine yansıyor. Türkiye’den elde edilen Anadolu propolisi, diğer ülkelerden elde edilen propolis türleriyle karşılaştırıldığımızda çok özel bir antioksidan profiline sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz bir bilimsel çalışmada; Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye’de üretilen propolislerin meme kanseri üzerine etkilerini araştırdık. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisi kanser hücreleri üzerine yok edici etki gösterirken sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermedi. Anadolu propolisini farklı ülkelerde üretilen propolislerle karşılaştırdığımızda çok özel bir antioksidan profiline sahip olduğunu ve antimikrobiyal, antitümör aktivitesinin daha yüksek olduğunu ortaya koyduk. Bazı fenolik ve flavanoidler dünyada sadece Anadolu propolisinde bulunuyor. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor.” diye açıkladı.